O mnie
O mnie
Moje nazwisko Andrzej Zakrzewicz, mieszkam w Łodzi. Urodziłem się 20 grudnia 1974 roku, mam 32 lata. Od urodzenia choruję na lekką postać dziecięcego porażenia mózgowego (choroba Little’a). Jest to pozapiramidowa, spastyczna postać choroby, mikrouszkodzenie kory przedruchowej (pole 4 lub 6 kory mózgowej wg Brodmanna) wskutek niedotlenienia mózgu mającego miejsce prawdopodobnie podczas porodu. Doszło wtedy do obumarcia pewnej partii komórek kory przedruchowej.


Posiadam wyższe wykształcenie, jestem psychologiem, ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie 19 października 2000 roku obroniłem pracę magisterską (temat „Samorealizacja młodzieży dorastającej w kontekście różnic indywidualnych w temperamencie”, poświęcony teorii Hansa J. Eysencka) uzyskując tytuł magistra psychologii.

Strona w trakcie konstrukcji (opieka: Adam Pawlik - www.minipstryk.pl)